مطالب شما

چرا نوشتن؟

نگارش: رازگاه

مطالب شما

وقتی افکار خود را بر روی کاغذ انتقال می‌دهیم سبب می‌شویم تا نه تنها دیگران فکر ما را دیده و با آن ارتباط برقرار کنند بلکه بتوانند از نوشته‌ها و سایر تجربه‌های ما برای بهبود شرایط زندگی خود استفاده کرده و یا افکار ما را به چالش بکشند که سبب رشد فکری و بهتر شدن زندگی ما می‌شود.
مطالعه و نوشتن سبب رشد فکری و ارتقای بهتر شرایط زندگی می‌شود؛ پس این موهبت را از خود دریغ نکنیم! ما قرار نیست چیزهای عجیب و غریب بنویسیم، کافی است قلم را بردارید و از دغدغه‌های روزانه زندگی خود شروع کنید؛ به همین سادگی!
شما نیز می‌توانید مطالب خود را اعم از شعر، داستانهای کوتاه، خاطرات، مقاله، دیدگاه‌ها، نظرات، راهبردهای کاری، و یا سایر چیزهای مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید تا در این صفحه در معرض دید کاربران قرار گیرد.
gide