مقالات مسیحی

مجموعه پیامهای کلیسایی

سخنران: رازگاه

موعظات

این صفحه اختصاص به پیامها و موعظات هفتگی کلیساها دارد. تا بتواند به تجهیز بهتر شبانان و سخنرانان فارسی زبان در سراسر دنیا یاری برساند.
پیشوایان کلیسای امروز با چالش های فرهنگی و رهبری زیادی روبرو هستند. رهبران كلیسا بیش از هر زمان دیگر به منابع متنوع رهبری احتیاج دارند تا بتواند به آنها در پیشبرد انجیل عیسی مسیح در این ایام دشوار کمک کند.
رهبران کلیساها از هر فرقه و دیدگاهی، می‌توانند پیامهای هفتگی خود را بصورت متن و فایل صوتی برای ما ارسال کنند تا مورد استفاده سایرین نیز قرار بگیرد.
این صفحه به ارائه منابع و اطلاعات مفید برای سخنرانان کلیسا اختصاص دارد. پیامها بصورت متن بارگذاری شده است تا کاربران بتوانند به شکل بهتری از آنها بهره‌مند شوند. این صفحه شامل پیام تمامی کلیساها خارج از نگرش آنهاست.