مقالات
مقالات مسیحی

چرا بنویسیم؟

نگارش: رازگاه

آب حيات

برنامه ”آب حيات“ یک مجموعه تعليماتی از كتاب مقدس است كه به جهت آشنا نمودن شما با خداوند عیسی مسیح، تهیه و تنظیم شده است. عنوان این برنامه برگرفته از کلام خداوند است كه می‌گوید: ”دیگر تمام شد! من الف و یا، و اول و آخر هستم. من به هر که تشنه باشد از چشمه آب حیات به رایگان خواهم داد تا بنوشد“. آنچه كه می‌شنوید یادداشتهایی است از مطالعات روزانه و تفحص شخصی نویسنده برنامه، كه خود آنرا برایتان قرائت نموده است.
دعا می‌كنیم شنیدن این تعلیمات باعث تسلی و بنای شما باشد و بتوانید با به اشتراک گذاشتن آن با دیگران، باعث گسترش و توسعه ملكوت خدا گردید.