مقالات مسیحی

چرا بنویسیم؟

نگارش: رازگاه

چرا باید نوشت

هدف ما این نیست که مطالب شما حتما باید الهیاتی، یا دراماتیک و هیجان انگیز و یا از یک نوشتار فوق‌العاده برخوردار باشد. مهم این است که مسیح در زندگی شما عمل کرده است و این شهادتی پُر قوت و تاثیر گزار است. به یاد داشته باشیم که قوت روح خداوند بر ایمان ما قرار دارد و زندگی هر یک از ما دارای قوت خداوند است. زندگی کنونی شما نشان قوت عیسای مسیح است. آنرا با دیگران که‌ می‌توانند از آن ثمر ببرند شریک شوید. ما مایلیم شما هر مطلبی را که فکر می‌کنید سبب کمک و بنای دیگران می‌شود برای ما بفرستید.
”امین‌ است‌ خدایی که‌ شما را به‌ شراکت‌ پسر خود عیسی مسیح‌ خداوند ما خوانده‌ است. “ (قرنتیان اول باب ۱ آیه ۹).
خداوند زندگی هر یک از ما را به شکلهای مختلف و شگفت انگیز تغییر داده است. مطالبی از قدرت مسیح در زندگی هر روزه ما، و در مورد هر آنچه که عیسای مسیح در زندگی ما انجام داده و یا چیزهایی که دیده و شنیده‌ایم. خداوند پس از ایمان به مسیح، در اشخاص به صورتهای خاص و روشهای متفاوت عمل‌ می‌کند. اغلب مسیحیان در مورد تغییراتی که ایمان به مسیح در زندگی آنان ایجاد کرده صحبت‌ می‌کنند، در مورد معجزات و پاسخ خداوند به دعا‌‌های آنان‌ می‌گویند. ما با نوشتن این مطالب و تقسیم آن با دیگران، سبب تشویق آنها می‌شویم.
هر یک از ما شاهدان و سفیران عیسای مسیح بر روی زمین هستیم، چرا باید سکوت کنیم؟ چطور‌ می‌توانیم با دیگران در مورد آنچه که عیسای مسیح در زندگی ما انجام داده است، صحبت نکنیم؟ این وظیفه هر ایمانداری است که از تجربه خود با خداوند عیسای مسیح، از ارتباط با مسیح، از تجربه نجات خود از اسارتها، و کارهایی که خداوند در زندگی آنان انجام داده، به دیگران بگویند.
“زیرا که‌ ما را امکان‌ آن‌ نیست‌ که‌ آنچه‌ دیده‌ و شنیده‌ایم‌، نگوییم‌.” (اعمال باب ۴ آیه ۲۰).

به یاد داشته باشیم:

ما به اختیار میل خود به کلیسا نیامده بلکه این اراده الهی و فیض بیکران خدا بود که ما را در راه زندگی خود با صلیب مسیح آشنا نمود. اگر امروز در کلیسا هستیم بدلیل فیض خود خداست و اگر هنوز هم در آن هستیم باز هم بدلیل فیض خود اوست. او ما را به داخل فرا خواند اما چگونه ماندن ما در آن تماما با ماست. ما به دنبال او آمده‏ایم. به نزد او آمده‏ایم. اگر در او هستیم و در او بمانیم، بارور خواهیم گشت، اگر ما بارور گردیم، کلیسای او بارور خواهد گشت. کلیسایی که او آنقدر آن را محبت نمود که جان عزیز و گرانبهای خود را برای آن داد. با محبت کردن به کلیسای او، او را محبت کنیم. به یاد داشته باشیم که ما اعضای خانواده الهی هستیم که متعهد به خدا و همدیگر هستیم.

درباره چه بنویسیم:

هر آنچه که فکر می‌کنید دانستن آن برای دیگران مفید است؛ شما در هر موردی می‌توانید برای ما مطلب ارسال کنید ما صرفا برای نمونه، تعدادی از آنها را در زیر فهرست کرده‌ایم؛ از قبیل:
 • درباره اتفاقاتی که در زندگی شما چه قبل و یا چه پس از ایمان آوردن به مسیح رخ داده است.
 • درباره کلیسای خودتان.
 • درباره کانون شادی.
 • دوست دارید کلیسای شما به چه صورت باشد و چرا؟
 • در مورد آیات مورد علاقه خودتان و چرا؟
 • در مورد شخصیتهای کتاب مقدس چه منفی و چه مثبت.
 • در مورد مسائل اجتماعی و مسیحیان.
 • بهترین فیلمهای مسیحی که دیده‌اید و چرا؟
 • در مورد سرودهای پرستشی یا در مورد گروههای پرستشی.
 • درباره خدمت خود و مشکلات و شادیهای آن.
 • درباره امور الهیاتی.

مقالات مسیحی

به یاد داشته باشیم که هر یک از مطالب ما می‌تواند تغییرات اساسی ایجاد کند.