دیدگاه مسیحیان

وبلاگ رازگاه

ما نمی‌خواهیم صرفا یک مقاله یا یک مطلب را برای مدتها در وب سایت بگذاریم، ما می‌خواهیم هر روز همه عزیزان با نظرات و دیدگاه‌های متفاوت نسبت به امور روزانه مسیحیان در اجتماع، خانواده، محل کار، مکانهای علمی، و حتی کلیسا، وارد بحث شده و کمبودها، مشکلات خود را چه در ارتباط با ایمانداران و چه غیر ایمانداران، با هم در میان بگذارند؛ به یاد داشته باشیم که این امر سبب رشد و برطرف شدن مشکلات و بنای همه ما و بخصوص بنای کلیساها خواهد شد؛ تنها محدویتی که ما قائل می‌شویم، عدم احترام به نظرات یکدیگر است.

اندیشه آزاد

ما می‌خواهیم مشوق نویسندگان مسیحی و بخصوص آنانی که تازه اقدام به نویسندگی کرده‌اند باشیم. لذا بخشی از این رسانه را نیز به مقالات، خاطرات و اشعار شما اختصاص داده‌ایم.
ما اعتقاد داریم که یک نویسنده مسیحی لزوما کسی نیست که در ارتباط با مباحث مسیحی می‌نویسد، اما کسی است که ارزشهای مسیحی را در نوشتار خود حفظ می‌کند. اندیشه مسیحیان

دیدگاه مسیحیان

دعای ما

پدر شکرگزار تو هستیم چنانچه تو شبان ما هستی، می‌طلبم آنان را که هنوز در خانه تو ساکن نیستند تا در خانه خودت سکونت دهی، آمین که تو خداوند زنده هستی شنیده و اجابت فرمایی؛ آمین!
نگارش: مرجان قناد

دیدگاه مسیحیان

نقش زنان

از آن جهت که بانوان در کتاب مقدس از جایگاه یکسانی با مردان برخوردار هستند؛ ما نیز سعی می‌کنیم بر مطالبی که بیشتر مربوط به بانوان مسیحی و در کل تمامی بانوان می‌شود نیز متمرکز شویم.
این مطالب به طیف گسترده‌ای از مسائل مربوط می‌شوند که زنان مسیحی در جهان امروز با آن مواجه هستند و ایده‌هایی در مورد چگونگی مقابله با آنها را به شیوه‌ای مثبت ارائه می‌دهند.نقش زنان